วิชาไบโอเทคดีอย่างไร

การศึกษาภาควิชาไบโอเทค

ไบโอเทค เป็นชื่อเรียกแบบย่อๆ ของไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ นั่นเองค่ะ เป็นการใช้เทคนิคหรือกระบวนการต่างๆ ในการนำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และด้านการแพทย์ โดยประเทศไทยมีเทคโนโลยีชีวภาพมานานแล้ว เช่น การหมักปลาร้า การหมักสุราท้องถิ่น ทั้งสาโทและกระแช่ การผลิตซีอิ๊ว ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช่น การบำบัดโรคด้วยยีน การพิสูจน์บุคคลด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การโคลน การดัดแปลงยีน เป็นต้น

วิชาไบโอเทค                การเรียนการสอนในภาควิชานี้จะมีการสอนรายวิชาพื้นฐานควบคู่ไปกับรายวิชามีที่เนื้อหาทันสมัยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบไปประกอบอาชีพ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกตลาดแรงงานเปิดกว้าง สามารถเลือกงานได้หลากหลายตามความถนัดของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรมโรงงาน ศูนย์วิจัยต่างๆ สามารถเรียนต่อยอดความรู้ได้หลากหลายสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยาโมเลกุล ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจระบบการทำงานและก่อนเรียนจบ

ไบโอเทคจะประกอบด้วย 5 สาขาวิชา สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตัวเอง ได้แก่

– Medical Biotechnology เน้นเรียนเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

– Genome Biotechnology เน้นเรียนพันธุวิศวกรรม

– Plant Biotechnology เน้นเรียนเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช

– Microbial Biotechnology เน้นเรียนเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์

– General Biotechnology เน้นเรียนเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

โดยทั้ง 5 สาขาวิชาจะมีการเรียนรายวิชาพื้นฐานเหมือนกัน แต่ต่างกันในรายวิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความถนัดของตัวเอง

เมื่อจบไบโอเทคแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง เป็นคำถามที่พบบ่อยค่ะ ไบโอเทคจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิจัยและนักวิทยาสตร์ ตามสถานวิจัย โรงพยาบาล หรือโรงงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตภัณฑ์ นิติวิทยาศาสตร์ ครู หรืออาจารย์ตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาสามารภนำความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาดภายใต้แบรนด์ของตัวเองอีกด้วยค่ะ

บทความจากเราที่ buzzbagcollection

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *